AKTUALNOŚCI

 

04.01.2016

"Dzień otwarty"


OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, iż dzień

24 grudnia 2015 r. (Wigilia)

będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łasku
(za święto przypadające w dniu 26. XII. 2015 r. – sobota) 

01.12.2015

"Ogłoszenie o pracy PCPR w Łasku w Wigilię 2015."

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, iż dzień

24 grudnia 2015 r. (Wigilia)

będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łasku
(za święto przypadające w dniu 26. XII. 2015 r. – sobota) 

03.11.2015

"INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, iż środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadania – dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego na 2015r. zostały wykorzystane. 

20.05.2015

"Rozstrzygnięcie „Konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek” z terenu województwa łódzkiego"


W dniu 19 maja 2015 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród finalistkom „Konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek”, którego organizatorem była Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Niemczyk oraz Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem konkursu było w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa łódzkiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Laureatki wybierano w pięciu kategoriach – „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” i „Życie Zawodowe”.

Nagrodzono wyjątkowe kobiety, które mimo niepełnosprawności odniosły sukces, w tym dwie Panie zgłoszone przez jednostki administracji samorządowej funkcjonujące na terenie Powiatu Łaskiego. Nagrody trafiły do Pani Janiny Owczarek w kategorii „Życie Zawodowe” oraz Pani Karoliny Lipowskiej w kategorii „Dobry start”.


Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w konkursie a Paniom uhonorowanym gratulujemy.


 

20.05.2015

"ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!"

„Dzieciom osieroconym niepotrzebne są zbiórki,

niepotrzebne odrębne nowe lub remontowane skupiska, potrzebne

im jest zapomnienie o sieroctwie. Zatem nie okazywanie uczuć,

lecz dawanie uczuć jest tym dzieciom niezbędne. Dlatego trzeba

im pomóc odzyskać rodziców własnych, albo znaleźć

zastępczych....”

(Łopatkowa "Samotność dziecka")Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego

zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

98-100 Łask, ul. 9 Maja 33

tel. 43 675 37 49

www.pcprlask.pl


 

14.04.2015

"KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK"Do pobrania:

- Pismo Lady D

- Zgłoszenie i regulamin

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc
psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna.
W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim
organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie
bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów
specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce:

Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem
oraz na stronie internetowej
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page
w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

24.09.2014

SZLACHETNA PACZKA
po raz trzeci w powiecie łaskim!Tysiące osób meldują się na służbę potrzebującym, setki jednoczą się na ogólnopolskich szkoleniach, Basia Kurdej-Szatan razem z Maćkiem Łagodzińskim pokonują siebie, a mistrzowie olimpijscy rozgrzewają mięśnie serca! To znak – SZLACHETNA PACZKA rozpoczęła rekrutację wolontariuszy.

10 000 SuperW

Aby znaleźć prawdziwą biedę nie wystarczy dobra wola. Niezbędni są wolontariusze, czyli SuperW,
a tych ma być w Polsce ponad 10 000. Wolontariusz Paczki dociera do prawdziwej biedy, wchodzi
tam, gdzie inni są obojętni albo boją się wejść. Dla wielu rodzin już sama wizyta wolontariusza jest pomocą, dodaje wiary w ludzi, pokazuje, że nie są sami.

- Sami odnajdujemy potrzebujących w naszym powiedzie, przychodzimy do ich domów, rozmawiamy z nimi, próbujemy ich lepiej poznać. W pojedynkę nie dam rady zmienić tego świata, ale jeśli zbudujemy liczną drużynę to mądra pomoc dotrze do najdalszych zakątków naszego powiat – tłumaczy Dariusz Cieślak, lider rejonu „Łask i okolice”.

Zamelduj się w naszej drużynie!

- Wolontariat w Paczce jest powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat – mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek.

SuperW to kluczowa postać w SZLACHETNEJ PACZCE – przekracza swoje granice, by wejść w świat biedy i pomóc tym, którzy stracili już nadzieję i wiarę w to, że sami mogą sobie poradzić w życiu.

To właśnie dzięki wolontariuszom pani Krystyna uwierzyła w siebie i dostała pracę na 8. piętrze Pałacu Kultury, pan Karol otrzymał wózek inwalidzki, dzięki któremu pierwszy raz od wielu lat mógł zobaczyć krakowski rynek, a pan Zbyszek ma z kim porozmawiać!

Paczka jednoczy naprawdę

Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. W XIII edycji Paczka zjednoczyła ponad pół miliona osób – potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu, a to już ponad półtora proc. Polaków!

 

Gotowy do służby? Zgłoś się na: www.superw.pl

Czekamy na Ciebie do 20 października.

Śledź nas na fb: https://www.facebook.com/lask.paczka

 

15.09.2014

Uchwała Nr 472/14
Zarządu Powiatu Łaskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego
oraz powołania Komisji Konkursowej

_blankpobierz więcej >>

26.06.2014

V Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA

galeria zdjęć >>

W dniu 17 czerwca 2014 roku odbył się V Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łaskiego, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Turniej został rozegrany w plenerze Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
Rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 915.
Po oficjalnym otwarciu turnieju przez Wicestarostę Łaskiego Pana Wojciecha Sikorę oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Pana Mariana Przybylskiego odbyły się zawody, nad którymi czuwał organizator turnieju oraz sędziowie.
W turnieju wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn. Zawody były prowadzone zgodnie z Uproszczonymi zasadami gry integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.
W turnieju brały udział uczestnicy Projektu i mieszkańcy powiatu.

Wyniki rozgrywek turniejowych:

- I miejsce - Stowarzyszenie Amazonki
- II miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy z Sędziejowic
- III miejsce - Drużyna osób niezrzeszonych pn. „Łaska Drużyna Jak Malina”
- IV miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łasku
- V miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Łasku
- VI miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy z Łasku
- VII miejsce - Dom Pomocy Społecznej z Chorzeszowa
- VIII miejsce - Drużyna POKL z 2014 pn. „JUG 3”
- IX miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy z Dąbrowy Widawskiej

Wszystkie drużyny startujące w turnieju otrzymały puchary oraz dyplomy.
Boccia to dyscyplina paraolimpijska, posiadająca walory sportowo - rehabilitacyjne. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych przez co likwiduje wykluczenie społeczne poprze motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

18.06.2014

Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych połączony
z warsztatami kompetencji społecznych

galeria zdjęć >>

W dniach od 30 maja 2014 r. do 05 czerwca 2014 r. 36 osobowa grupa osób niepełnosprawnych wraz
z opiekunami uczestniczyła w wyjazdowym zespole ćwiczeń usprawniających i zajęć rehabilitacyjnych połączonych z 20-godzinnym warsztatem kompetencji społecznych zorganizowanym w Jastrzębiej Górze
w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci Projektu korzystali z codziennych rehabilitacji oraz z zajęć usprawniających psychoruchowo oraz z 20 – godzinnych warsztatów kompetencji społecznych prowadzonych przez doświadczonego trenera, jak również z dodatkowych zajęć integracyjno-rozwojowych , m.in. w wycieczkach do Latarni Morskiej w Rozewiu oraz wycieczce autokarowej na Hel z wypłynięciem statkiem, zajęciach z Nordic Walking z instruktorem, gier i zabaw „Karaoke”, nauki tańca ZUMBA z instruktorem, zajęć artystycznych metodą De cupage, spotkań z folklorem kaszubskim etc.

 

06.06.2014

Doradztwo zawodowe i diagnoza psychologiczna


galeria zdjęć >>

W okresie od 21 stycznia 2014 roku do 06 marca 2014 roku zrealizowane zostały w ramach Projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” działania z zakresu doradztwa zawodowego oraz diagnozy psychologicznej dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 11 wychowanków pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym, jak również w spotkaniach indywidualnych z poradnictwa zawodowego i w spotkaniach z psychologiem.

 

07.03.2014

 

Nabór osób do projektu "Szansa na godne życie"!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, iż prowadzony jest nabór osób do kolejnej edycji projektu systemowego
pn.: "Szansa na godne życie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

• osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub posiadających zatrudnienie

• usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 lat.

W ramach projektu oferujemy:

• Doradztwo zawodowe i psychologiczne,

• Warsztaty/ Treningi kompetencji społecznych,

• Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęcia rehabilitacyjne,

• Pomoc w nauce w formie korepetycji,

• Szkolenia zawodowe,

• Terapię psychologiczną.

W projekcie zrealizowane zostaną działania o charakterze środowiskowym:

• Integracyjny letni turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych,

• Impreza środowiskowo – integracyjna rodzin zastępczych,

• Spotkanie wigilijne pn. Wspólna Wigilia 2014


Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33

18.12.2013

WSPÓLNA WIGILIA 2013

 
galeria zdjęć >>

W dniu 13.12.2013 r. odbyło się spotkanie wigilijne uczestników Projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” oraz osób z ich otoczenia. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób. Do wspólnego stołu zasiedli razem wychowankowie pieczy zastępczej oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu Łaskiego, m.in. przedstawiciele mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z Łasku, Sędziejowic i Dąbrowy Widawskiej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, dzieci z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Łasku oraz przedstawiciele władz samorządowych, osoby zaprzyjaźnione z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku i służące pomocą osobom potrzebującym. Wspólnej Wigilii towarzyszyła atmosfera przyjaźni i radości. Młodzież z Zespołu Szkół im. Walentego Widawczyka w Widawie uświetniła spotkanie występami artystycznymi.

Uczestnicy spotkania wigilijnego otrzymali paczki świąteczne, w postaci paczek żywnościowych. Spotkanie stało się również okazją do podsumowania Projektu „Szansa na godne życie” i działań realizowanych w jego ramach w 2013 roku oraz wręczenia certyfikatów ukończenia udziału w Projekcie.

16.12.2013

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2013 rok zostały już wykorzystane

 

18.11.2013

Szkolenie pn. Kurs gotowania i przygotowywania posiłków


galeria zdjęć >>

W dniach od 05 listopada 2013 r. do 12 listopada 2013 r. obyło się szkolenie w zakresie samoobsługi i umiejętności samodzielnego funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie szkolenia pn. Kurs gotowania i przygotowywania posiłków. W szkoleniu udział wzięło

3 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą zorganizowanego szkolenia usamodzielniającego było rozwinięcie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

21.11.2013

 

Szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi stacji LPG

W dniach od 10 września 2013 r. do 07 listopada 2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi stacji LPG. W szkoleniu udział wzięło 2 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności praktycznej obsługi stacji LPG, jak również przyswoili teoretyczną wiedzę dotyczącą właściwości fizycznych i chemicznych gazów, instalacji zasilania pojazdów samochodowych, budowy i oznakowania zbiorników LPG, warunków dodatkowych stawianych pojazdom napędzanym gazem.

21.11.2013

Szkolenie zawodowe pn. Kurs masażu klasycznego

galeria zdjęć >>

W dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 24 października 2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs masażu klasycznego w wymiarze 120 godzin. W szkoleniu udział wziął

1 uczestnik projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnik nabył umiejętności z zakresu masażu klasycznego, elementów rehabilitacji, masażu leczniczego, masażu sportowego, masażu odchudzającego, masażu relaksacyjnego i aromaterapeutycznego oraz z zakresu masażu izometrycznego i kontralateralngo.

21.11.2013

Szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi wózków jezdniowych

galeria zdjęć >>

W dniach od 09 września 2013 r. do 21 października 2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi wózków jezdniowych. W szkoleniu udział wzięło 7 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności praktycznej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w ww. urządzeniach. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu: typu stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy wózkiem, czynności kierowcy w czasie pracy wózkiem, ładunkoznawstwa.

21.11.2013

Szkolenie zawodowe pn. Kurs opieki nad osobami starszymi

galeria zdjęć >>

W dniach od 09 września 2013 r. do26 września 2013 r. oraz w dniach 19 – 21 listopada 2013 r. obyło się 80 godzinne szkolenie zawodowe pn. Kurs opieki nad osobami starszymi. W szkoleniu udział wzięło 3 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności teoretycznej i praktycznej opieki nad osobami starszymi, jak również niepełnosprawnymi.

21.11.2013

Szkolenie z zakresu treningu gry integracyjnej Boccia

 

W dniach od 27 sierpnia 2013 r. do 25 września 2013 r. obyło się szkolenie w zakresie samoobsługi i umiejętności samodzielnego funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie szkolenia z zakresu treningu gry integracyjnej Boccia. W szkoleniu udział wziął 1 uczestnik projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą zorganizowanego szkolenia usamodzielniającego było rozwinięcie umiejętności społecznych.

21.11.2013

Szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy

galeria zdjęć >>

W dniach od 30 września 2013 r. do 04 października 2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi komputera – poziom podstawowy. W szkoleniu udział wzięło 9 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zestawem komputerowym, jego konfiguracjami i programami użytkowymi. Nabyli umiejętności obsługi programów użytkowych: Word, Excell, PowerPoint. Nauczyli się edycji zdjęć i podstawowych funkcji związanych z ich edycją oraz obsługi przeglądarki WWW, obsługi poczty elektronicznej, jak również dowiedzieli się w jaki sposób można wykorzystać Internet na przykład do nauki języków obcych.

07.10.2013

 

Szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi kasy fiskalnej

galeria zdjęć >>

W dniach od 30 września 2013 r. do 04 października 2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs obsługi kasy fiskalnej. W szkoleniu udział wzięło 7 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności obsługi różnych urządzeń sklepowych rejestrujących, programowania kodów w kasach fiskalnych, obsługi kas fiskalnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi typu czytnik kodów kreskowych, sprzedaży: przez kody lub przez działy, wykonywania korekt i unieważnień, przyjmowania płatności kartami płatniczymi, wykonywania wpłat i wypłat, jak również zapoznali się z danymi technicznymi kas i ich budową, raportowaniem, zasadami zabezpieczenia i przeprowadzania inwentaryzacji kas, zakresem odpowiedzialności kasjera: przygotowaniem stanowiska pracy, dokumentacją obrotu kasowego.

07.10.2013

 

Szkolenie z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji terenów zieleni

galeria zdjęć >>

W dniach od 19 września 2013 r. do 30 września 2013 r. obyło się szkolenie w zakresie samoobsługi i umiejętności samodzielnego funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie szkolenia z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji terenów zieleni organizowanego w formie praktyk lub demonstracji z ograniczeniem czytania tekstów. W szkoleniu udział wzięło 2 uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie wykonywania obrzeży oczek wodnych oraz pielęgnacji roślin wodnych, cięcia oraz stosowania odpowiednich narzędzi do wykonywania ww. prac, sadzenia roślin ozdobnych. Uczestnicy projektu w trakcie szkolenia nabyli podstawowych umiejętności do konserwowania i pielęgnowania terenów zielonych.

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego realizacji wykonali następujące prace:

- cięcie formujące i odmładzające żywotnika, cisa i róż;

- przebudowy istniejącego oczka wodnego;

- wymiana roślin rosnących na wskazanym terenie, uzupełnienie braków nowymi roślinami.

01.10.2013

 

Szkolenie dla osób tworzących rodziny zastępcze

galeria zdjęć >>

W dniu 23.09.2013 r. odbyła się druga część szkolenia dla osób tworzących rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łaskiego. Szkolenie w wymiarze 10 godzin zrealizowane zostało w ramach Projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym z szkolenia skorzystało 36 osób, które tworzą rodziny zastępcze.

10 – godzinne spotkanie podzielone na dwie części w ramach ww. szkolenia poprowadziły Pani Aleksandra Krysiak – pedagog oraz Pani Iwona Rychter – psycholog. Tematyką szkolenia było: Efektywne sposoby radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach trudnych kluczem do szczęśliwej rodziny zastępczej .

Podczas drugiego dnia szkolenia zapoznano osoby tworzące rodziny zastępcze z następującą problematyką:

- zagadnienia związane ze stratą jako nierozerwalnym elementem życia dzieci w środowisku zastępczym - ćwiczenia, mini wykład

- pracy nad zgłoszonymi przez uczestników szkolenia problemami związanymi z opieką nad dzieckiem

•  trudności w relacjach z rodziną biologiczną

•  agresja u dziecka

•  niska samodzielność dziecka

•  brak motywacji do nauki

•  brak akceptacji ze strony rówieśników

-praca w grupach techniką warsztatową wg. schematu:

•  zrozumienie zachowań dziecka ( odpowiedź na pytanie „dlaczego”);

•  własne doświadczenia jako rozwiązanie równoległe

•  kogo zaprosić do pomocy, współpracy;

•  przykładowe sposoby radzenia sobie z daną sytuacją trudną.

W roku 2014 z podobnego szkolenia skorzysta kolejne 36 osób tworzących rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łaskiego.

01.10.2013

 

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

galeria zdjęć >>

W dniach 03-05 września 2013 roku odbył się stacjonarny trening kompetencji społecznych dla 13 wychowanków pieczy zastępczej. Zajęcia w wymiarze 15 godzin zorganizowane zostały w sali szkoleń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trening kompetencji społecznych miał na celu kształtowanie kompetencji społecznych, które mają istotne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu.

12.09.2013


Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami kompetencji społecznych

W dniach od 30 sierpnia 2013 r. do 05 września 2013 r. grupa 30 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjazdowym zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych połączonych z 20-godzinnym warsztatem kompetencji społecznych zorganizowanym w Jastrzębiej Górze w ramach projektu PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztat kompetencji społecznych prowadził doświadczony trener – Pani Iwona Słobodzian. Program warsztatów obejmował: efektywną komunikację interpersonalną, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, wpływ emocji na zdrowie, stres – przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z nim, kreatywność i twórcze myślenie.

Uczestnicy wyjazdu korzystali z codziennej rehabilitacji oraz zajęć usprawniając psychoruchowo, jak również z dodatkowych zajęć integracyjno – rozwojowych, m.in. zajęć artystycznych metodą De cupage, nauki tańca „ZUMBA” z instruktorem, Zajęć z Nordic Walking z instruktorem, wycieczki na Hel, spotkania z folklorem kaszubskim, pogadanki na temat zdrowego odżywiania etc.

 

06.09.2013

Szkolenie zawodowe pn. Kurs CARVING

galeria zdjęć >>

W dniu 21.08.2013 r. obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs CARVING. W szkoleniu udział wzięła 1 uczestniczka projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestniczka nabyła umiejętności wycinania różnorodnych form z warzyw i owoców oraz układania z nich kompozycji i dekoracji na stół.

 

30.08.2013

 

Szkolenie zawodowe pn. Kurs grafiki komputerowej

galeria zdjęć >>

W dniach od 13 sierpnia 2013 roku do 23 sierpnia 2013 r. zrealizowane zostało szkolenie zawodowe pn. Kurs grafiki komputerowej dla 5 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z programami: Photoshop, Illustrator, InDesign oraz podstawami projektowania stron WWW.

 

30.08.2013

 

Szkolenie pn. Kurs prawo jazdy kat. B

galeria zdjęć >>

W lipcu 2013 roku rozpoczęło się szkolenie pn. Kurs prawo jazdy kat. B dla 6 wychowanków pieczy zastępczej. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wychowankowie zakończyli kurs teoretyczny i kontynuują kurs praktyczny.

POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!

 

30.08.2013

 

SZKOLENIE ZAWODOWE PN. KURS STYLIZACJI PAZNOKCIA

galeria zdjęć >>

W dn. 19-23 sierpnia 2013 roku obyło się szkolenie zawodowe pn. Kurs stylizacji paznokci. W szkoleniu udział wzięła 1 uczestniczka projektu „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestniczka nabyła umiejętności z zakresu podstaw manicure i pedicure, masażu dłoni i stóp, przedłużania paznokci metodą żelową, akrylową, acrygel. Uczestniczka zapoznała się z manicure japońskim, hybrydowym, metodą jedwabiu i fiberglass.

27.08.2013IV RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY

 

galeria zdjęć >> 

  W dniu 05.07.2013 r. odbył się IV Rodzinny Piknik Integracyjny dla osób tworzących rodziny zastępcze oraz wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łaskiego, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Piknik zorganizowany został po raz kolejny w ośrodku „Grodzisko” w Zborowie koło Widawy.

Głównym celem spotkania była integracja wychowanków pieczy zastępczej oraz osób tworzących rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łaskiego. Piknik rodzinny stał się okazją do wymiany doświadczeń, zacieśniania więzi, jak również mniej formalnego kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

W programie Pikniku przewidziano wiele atrakcji, m.in. dmuchany zamek oraz zjeżdżalnię dla dzieci, watę cukrową i popcorn, warsztaty muzyczne prowadzone przez piosenkarkę Barbarę Twardosz - Droździńską. Po oficjalnym rozpoczęciu Pikniku przez Pana Mariana Przybylskiego – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz wystąpieniu Pana Wojciecha Sikory – Wicestarosty Łaskiego oraz Pana Jerzego Sylwestra Woźniaka – Wójta Gminy Widawa, amatorska grupa teatralna „TACY SAMI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie wystawiła dla uczestników pikniku bajkę pt. „Galimatias w bajkowym lesie”. W trakcie pikniku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku przeprowadzili konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz zademonstrowali uczestnikom pikniku policyjny radiowóz. Rozegrano ponadto rodzinny turniej Boccia, który sędziowali certyfikowani sędziowie Bocci – Pani Karolina Goździewicz oraz Pan Mariusz Janiszewski – ubiegłoroczni uczestnicy projektu „Szansa na godne życie”. W trakcie spotkania odbył się również pokaz sprzętu i umiejętności strażaków z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łasku.

W ramach przeprowadzonych konkursów, tj. konkursu muzycznego, sportowego oraz turnieju Boccia przewidziano nagrody rzeczowe. Nagrody rozdali także policjanci z KPP w Łasku w ramach konkursu wiedzy o bezpieczeństwie. Ponadto dla każdego dziecka przewidziano upominki i słodycze.

 

Mówiono o nas w prasie:

http://www.laskonline.pl/art1373370985,policjanci-na-iv-rodzinnym-pikniku-integracyjnym-zdjecia

http://lask.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1923542,najwazniejszy-jest-usmiech-dziecka,id,t.html#567f40d1dfbd9b82,1,3,60

 

 

12.07.2013

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


galeria zdjęć >>

W dniach 21-23 czerwca 2013 roku odbył się wyjazdowy trening kompetencji społecznych dla 12 wychowanków pieczy zastępczej. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wychowankowie wraz z opiekunami wyjechali do Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego „Zacisze” w Spale.

Trening kompetencji społecznych miał na celu kształtowanie kompetencji społecznych, które mają istotne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu.

25.06.2013

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

 

galeria zdjęć >>

W okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku prowadzone były zajęcia grupowe o charakterze treningu zastępowania agresji. Trening zorganizowany został w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 30 – godzinnych zajęciach udział brała młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów – Panią Iwonę Słobodzian i Panią Ewę Wróbel.

Trening Zastępowania Agresji jest metodą opracowaną przez prof. Arnolda Goldstein'a. Terapeutę w trakcie spotkań z uczestnikami treningu, zastępuje trener, który w sposób aktywny i celowy uczy pożądanych zachowań. Uczniowie nauczyli się odważnych komunikatów (z szacunkiem dla innych i dla samych siebie). Poprawili swoje funkcjonowanie społeczne, odnaleźli poczucie bezpieczeństwa w grupie.

 

21.06.2013

Szkolenie dla osób tworzących rodziny zastępcze


galeria zdjęć >>

W dniu 03.06.2013 r. odbyło się pierwsze z dwóch planowanych w roku 2013 spotkań dla osób tworzących rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łaskiego. Szkolenie w wymiarze 10 godzin zrealizowane zostanie w ramach Projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku bieżącym z szkolenia skorzysta 36 osób, które tworzą rodziny zastępcze. W roku 2014 z szkolenia skorzysta kolejne 36 osób.

Pierwsze 5 – godzinne spotkanie w ramach ww. szkolenia poprowadziły Pani Aleksandra Krysiak – pedagog oraz Pani Iwona Rychter – psycholog. Tematyką szkolenia było: Efektywne sposoby radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach trudnych kluczem do szczęśliwej rodziny zastępczej . Podczas szkolenia zapoznano osoby tworzące rodziny zastępcze z następującą problematyką:

- potrzeby dziecka i sposoby ich zaspakajania – mini wykład

- rozumienie zachowań dziecka warunkiem stosowania adekwatnej dyscypliny – warsztaty

- skuteczne techniki dyscyplinujące – mini wykład/ warsztat

- specyfika rodzin zastępczych spokrewnionych – mocne strony i deficyty – dyskusja.

03.06.2013


Doradztwo zawodowe i diagnoza psychologiczna


galeria zdjęć >>

W okresie od 08 kwietnia 2013 roku do 20 maja 2013 roku zrealizowane zostały w ramach Projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” działania z zakresu doradztwa zawodowego oraz diagnozy psychologicznej dla 36 osób niepełnosprawnych oraz 13 wychowanków pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym, jak również w spotkaniach indywidualnych z poradnictwa zawodowego i w spotkaniach z psychologiem.

20.05.2013Konferencja Piecza Zastępcza w Powiecie Łaskim

W dniu 17 maja 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się konferencja poświęcona instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łaskiego. Została ona zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach PO KL „Szansa na godne życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięły udział rodziny zastępcze z naszego Powiatu oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom.

Celem konferencji było wypracowanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy sądem, ośrodkami pomocy społecznej, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, policją, służbą zdrowia i oświatą. Spotkanie miało umożliwić wypracowanie systemu wspierania rodziny biologicznej, którego nadrzędnym celem byłoby zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy, a także nasilenie pracy z rodziną biologiczną, która doświadczyła sytuacji odebrania dzieci.

Spotkanie otworzył Wojciech Sikora, Wicestarosta Łaski, podkreślając wagę omawianej tematyki w kontekście wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W pierwszej części teoretyczne podstawy problematyki związanej z rodzicielstwem zastępczym przedstawił Ryszard Szubański, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego . Dokonał on oceny stopnia wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województwa łódzkiego.

Sytuację w Powiecie Łaskim ocenił Kierownik PCPR Marian Przybylski, wskazując na zadania własne powiatu i gminy, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rodziną biologiczną. Jednocześnie zwrócił uwagę na rosnącą liczbę dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Jak wynika z danych PCPR na terenie Powiatu Łaskiego jest obecnie 48 rodzin (28 spokrewnionych i 20 niezawodowych), w których przebywa 67 dzieci. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej umieszczone jest 25 dzieci.

W części plenarnej możliwość wystąpienia mieli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu. W każdej z gmin Powiatu Łaskiego rozpoczęli pracę asystenci rodziny. Spotkanie było okazją do podzielenia się refleksją nad sposobami wsparcia udzielanego rodzinom biologicznym. Omówiono również efektywność podejmowanych działań w kontekście ewentualnego powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Na temat pracy z rodziną biologiczną w przypadku dzieci umieszczonych w placówkach opowiedziała Bogumiła Mielczarek, pedagog z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Łasku. Wskazała na niechęć do współpracy ze strony rodzin biologicznych, które akceptują dotychczasową sytuację i nie widzą potrzeby zmian.

Efekty pracy z rodziną biologiczną podsumowała przedstawicielka rodziny zastępczej
z terenu Powiatu Łaskiego – Marianna Wągrowska, która podzieliła się swoimi doświadczeniami. Zwróciła uwagę na trudności przeżywane przez dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej. Podkreśliła, iż nie należy krytykować ani oceniać rodziny biologicznej, gdyż pogłębia to przeżywanie przez dziecko negatywnych emocji.

Ostatnim punktem pierwszej części konferencji było wystąpienie pedagogów szkolnych – Iwony Słobodzian i Ewy Wróbel. Dotyczyło one roli szkoły w pracy profilaktycznej z rodziną biologiczną. Wskazano trudności, jakie ujawniają uczniowie z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Rolą szkoły jest właściwe reagowanie na wszelkie sygnały, świadczące o negatywnych sytuacjach dzieci w domu rodzinnym.

Podsumowania części plenarnej dokonał Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, który wyraził wdzięczność dla rodzin zastępczych za podjęcie trudu wychowania i opieki nad dziećmi. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność wczesnego reagowania w przypadku ujawnienia się u rodzin biologicznych sytuacji kryzysowych. Może to zapobiec pogłębianiu się patologicznych zjawisk mających miejsce w rodzinach, której nie potrafią przezwyciężyć doświadczanych trudności.

W części warsztatowej wypracowywano powiatowy system wspierania rodziny biologicznej. Omówiono możliwości pomocy rodzicom biologicznym poprzez rozwój placówek wsparcia dziennego. Zwrócono uwagę na fakt, że rodzice biologiczni bardzo często potrzebują pomocy w różnych dziedzinach życia. W tym kontekście bardzo ważna jest intensywna praca socjalna i terapeutyczna z rodziną biologiczną, szczególnie w pierwszych miesiącach po odebraniu dzieci. Ponadto potrzebna jest ogólnodostępna baza informacji dotycząca adresów i telefonów do specjalistów, mogących udzielić wsparcia w kryzysowych sytuacjach. Bardzo ważna jest współpraca wszystkich instytucji wspierających rodzinę. Ogromną rolę odgrywają działania podejmowane przez asystenta rodzinnego oraz współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Efektywność tych działań pozwala ocenić szanse na powrót dziecka do rodziny biologicznej. Istotne znaczenie ma także porozumienie między rodzicami zastępczymi a biologicznymi. Jest to problem zgłaszany zarówno przez rodziny zastępcze jak i asystentów rodzinnych. Przydatny w tych kontaktach byłby mediator, który pomagałby rozwiązywać konfliktowe sytuacje pomiędzy rodzinami i wypracowywać skuteczne strategie radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

Długotrwałym efektem wypracowanego systemu wspierania rodziny biologicznej może być zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Wieloaspektowe wsparcie rodziny w sytuacji kryzysowej może przyczynić się do rozwiązania trudnych sytuacji, której stają się udziałem rosnącej liczby rodzin.

galeria zdjęć >>
17.05.2013


IV Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA


galeria zdjęć >>

W dniu 19.04.2013 r. odbył się IV Powiatowy Integracyjny Turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łaskiego, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego PO KL „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Turniej rozegrany został na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku. Rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 9 30 .

Turniej rozegrany został w systemie rozgrywek grupowych. Zawodnicy zgłoszeni zostali z 8 zespołów, reprezentujących placówki, stowarzyszenia i osoby niepełnosprawne niezrzeszone w żadnej z placówek. Każdy zespół mógł zgłosić do udziału w turnieju 3 zawodników. Zawody prowadzone były zgodnie z Uproszczonymi zasadami gry integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

  W turnieju udział wzięły następujące zespoły:

  • Dom Pomocy Społecznej z Chorzeszowa
  • Niepełnosprawni Łask
  • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łasku
  • Stowarzyszenie Amazonek
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasku

W turnieju udział brały osoby niepełnosprawne – uczestnicy Projektu, jak również niepełnosprawni mieszkańcy powiatu z ich otoczenia.

Po oficjalnym otwarciu turnieju przez Wicestarostę Łaskiego Pana Wojciecha Sikorę oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Pana Mariana Przybylskiego odbyły się zawody, nad którymi czuwał organizator turnieju oraz sędziowie. Po raz pierwszy zawody sędziowane były przez ubiegłorocznych uczestników Projektu „Szansa na godne życie”, którzy w ramach szkoleń zawodowych uzyskali certyfikaty sędziów turnieju Boccia.

Klasyfikacja Turniejowa:

I miejsce – Grupa Niepełnosprawni Łask

II miejsce – Stowarzyszenie Amazonki

III miejsce- Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łasku

IV miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach

V miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku

VI miejsce – Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie

VII miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasku

VIII miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej

Wszystkie drużyny startujące w turnieju otrzymały puchary oraz dyplomy.

Podstawowym celem organizowanego cyklicznie Turnieju jest integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Łaskiego, jak również przełamywanie barier psychologicznych i zwiększanie motywacji do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

Sport jest efektywnym narzędziem wyzwalającym tłumioną energię życiową oraz likwidującym wykluczenie społeczne. Możliwość sportowego współzawodnictwa stanowi czynnik mobilizujący do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych.

BOCCIA to dyscyplina paraolimpijska, posiadająca wybitne walory sportowo- rehabilitacyjne. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwość integracji w atmosferze poszanowania inności fizycznej i tolerancji. Dyscyplina ta ma proste zasady, nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych, ani sprawnościowych.

22.04.2013

 

Nabór osób do projektu "Szansa na godne życie"!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, iż prowadzony jest nabór osób do kolejnej edycji projektu systemowego
pn.: "Szansa na godne życie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
który będzie realizowany w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

• osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub posiadających zatrudnienie

• usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 18 do 25 lat.


W ramach projektu oferujemy:

• Doradztwo zawodowe i psychologiczne,

• Warsztaty/ Treningi kompetencji społecznych,

• Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęcia rehabilitacyjne,

• Dofinansowanie do zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym i ponadlicealnym,

• Pomoc w nauce w formie korepetycji,

• Szkolenia zawodowe,

• Terapię psychologiczną.

W projekcie zrealizowane zostaną działania o charakterze środowiskowym:

• Integracyjny zimowy oraz letni turniej BOCCIA dla osób niepełnosprawnych,

• Impreza środowiskowo – integracyjna rodzin zastępczych,

• Wyjazd integracyjno – turystyczny dla osób niepełnosprawnych.


Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33

W dniu 14.12.2012 r. odbyło się spotkanie wigilijne uczestników Projektu oraz osób z ich otoczenia. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób. Wspólnej Wigilii towarzyszyła atmosfera przyjaźni i radości. Uczestnicy Projektu oraz przedstawiciele grup funkcjonujących przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach uświetnili spotkanie występami artystycznymi. Uczestnicy spotkania wigilijnego otrzymali paczki świąteczne.

Spotkanie stało się również okazją do podsumowania Projektu „Szansa na godne życie” i działań realizowanych w jego ramach w 2012 roku.

 

  Fotoreportaż z spotkania wigilijnego zamieszczony na stronie naszemiasto.pl

http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1655739,wigilia-dla-stu-osob,4077795,id,t,zid.html#galeria

 

17.12.2012

W okresie od 26.11.2012 r. do 05.12.2012 r. odbyło się szkolenie pn. Bukieciarstwo dla 4 osób niepełnosprawnych - uczestników Projektu „Szansa na godne życie”. Uczestnicy szkolenia uczyli się m.in. przygotowywać stroiki świąteczne, przyozdabiać kwiaty doniczkowe oraz kwiaty cięte, przygotowywać kompozycje kwiatowe, jak również pakować prezenty.

 

06.12.2012

Szanowni Państwo!

29 października br. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku odbędzie się spotkanie animacyjne organizowane w ramach Projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja”, którego głównym celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tą tematyką i możliwościami zatrudnienia w sektorze ES. Podczas spotkania będzie można skorzystać z porad doradcy prawnego z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej (PES) tj. spółdzielni socjalnej, pracy, inwalidów, niewidomych oraz organizacji pozarządowej, jak również zdobyć informacje na temat rodzajów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Serdecznie zapraszamy osoby fizyczne (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli PES. Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu (Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264 Łódź, tel. 42 291 03 16, e-mail. ries@ie.lodz.pl ). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

24.10.2012

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie pn. Kurs grafiki komputerowej dla 3 uczestników Projektu „Szansa na godne życie”.

22.10.2012

W okresie od 11.09.2012 r. do 18.09.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu strzyżenia krótkich i długich włosów dla 1 z uczestniczek Projektu „Szansa na godne życie”.

19.09.2012

W dniach 14-16 września 2012 roku odbyła się wycieczka integracyjno-turystyczna na trasie Kraków- Wieliczka- Oświęcim. W wyjeździe udział wzięły 32 osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. W trakcie wycieczki grupa zwiedziła zabytki Krakowa, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu oraz Kopalnię Soli w Wieliczce.


galeria >>

17.09.2012

W dniach 03- 07 września 2012 r. odbyło się szkolenie pn. Podstawy obsługi komputera dla 10 uczestników Projektu „Szansa na godne życie”.

10.09.2012

 

W okresie od 20.08.2012 r. do 29.08.2012 r. odbyło się szkolenie pn. Kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp dla 1 uczestniczki Projektu „Szansa na godne życie”.

30.08.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje,
iż nadal przyjmowane są wnioski osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łaskiego dotyczące dofinansowań zadań w zakresie rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

9 uczestników Projektu „Szansa na godne życie” zapoznało się już z teorią na kursie Prawo jazdy kat. B. Przed nimi już tylko egzamin wewnętrzny i mogą przystąpić do praktycznej nauki jazdy. Trzymamy za Was kciuki!

galeria >>

03.08.2012

06 sierpnia 2012r . rozpocznie się szkolenie pn. Kurs na wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli oraz szkolenie pn. Obsługa zbiorników LPG - realizowane w ramach Projektu „Szansa na godne życie”. Uczestnikom obu szkoleń życzymy powodzenia!

03.08.2012

23 lipca 2012 r. 9 uczestników Projektu „Szansa na godne życie” rozpoczęło szkolenie pn. Prawo jazdy kategorii B. Życzymy powodzenia!


25.07.2012
Od maja 2012 r. uruchomione zostały grupy wsparcia w ramach dodatkowego dnia pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Spotkania z pedagogiem i pracownikiem PCPR odbywają się w II i IV wtorek każdego miesiąca w godzinach od 15.30 do 19.30,w sali szkoleń mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

W miesiącu sierpień 2012 r. spotkania wyjątkowo odbędą się w następujących terminach:

  • 7 sierpień 2012 r.
  • 14 sierpień 2012 r.

24.07.2012